21 Jan 2017 - شنبه ۰۲ بهم ۱۳۹۵

مطالبی با برچسپ "داستان کوتاه جدید"

  • سلف سرویس

    داستان آموزنده سلف سرویس جالب و زیبا

    زندگی هم در حکم سلف سرویس است.در حالی که اغلب ما بی حرکت به صندلی خود چسبیده ایم و آن چنان محو این هستیم که دیگران در بشقاب خود چه دارند و دچار شگفتی شده ایم که چرا او سهم بیشتری دارد؟

تبلیغات